[1]
Lawal , O.A., Akinyamoju , A.O., Soyele ,, O.O., Effiom , O.A., Omoregie , F.O. and Omitola , O.G. 2020. GRANULAR CELL AMELOBLASTOMA: A clinicopathologic multi-center study of 46 cases: GRANULAR CELL AMELOBLASTOMA. African Journal of Oral and Maxillofacial Pathology and Medicine. 6, 1 (Aug. 2020), 9 - 12.