(1)
Akinyamoju, A. O.; Okiti, R. O.; Adediran, O. J.; Lawal, A. O.; Adisa, A. O. SPINDLE CELL TUMOR OF THE MAXILLA: AN ADULT-TYPE FIBROSARCOMA OR A STORIFORM UNDIFFERENTIATED PLEOMORPHIC SARCOMA? Spindle Cell Tumor of the Maxilla. ajompm 2021, 6.